Een goede verstandhouding tussen handelaars en bedrijfsleiders enerzijds en het gemeentebestuur anderzijds vormt de basis van een goede samenwerking.

Deze zin uit de beleidsnota van het Wijnegemse gemeentebestuur vormt de kern van onze relatie met alle lokale economische factoren. Daarom werd in 2007 beslist om een adviesraad lokale economie op te richten. De raad omvat middenstanders, ondernemers, vrije beroepen, zelfstandigen en marktkramers. Kortom iedereen die een economische activiteit uitoefent op het grondgebied van Wijnegem kan kosteloos lid worden.

Deze raad telt dus een groot aantal leden maar wij wensen niemand uit te sluiten.

Het vormt de rechtstreekse gesprekspartner van het gemeentebestuur en zal informatie uit de eerste hand verkrijgen. Tevens is er de mogelijkheid tot dialoog en heeft de raad adviesbevoegdheid. Naast advies kan zij ook allerhande manifestaties organiseren om de onderlinge band tussen ondernemers of met klanten aan te halen.

Op die manier blijven de leden van de raad op de hoogte van belangrijk nieuws, worden ze uitgenodigd op evenementen zoals het aansteken van de feestverlichting en hebben ze een rechtstreeks aanspreekpunt bij de gemeente.

De Raad voor lokale economie omvat middenstanders, ondernemers, vrije beroepen, zelfstandigen en marktkramers. Kortom iedereen die een economische activiteit uitoefent op het grondgebied van Wijnegem.

Deze raad bestaat uit een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur.

Leden Raad van Bestuur:

Jan Meeussen Voorzitter
Chantal Baert  
Zsofi Horvat  
Lambert Mostmans  
Ine Veeckmans  
Leen Wouters  Afgevaardigde Lokaal Bestuur Wijnegem
Griet Peeters  
Mike Veeckmans ondervoorzitter
Wim Venqueleir  

Login